nailbasics

TỰ TRANG TRÍ MÓNG

TRANG TRÍ MÓNG CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG NHƯ THẾ, KHÁM PHÁ CÁC MẸO SAU ĐỂ BỘ MÓNG LUÔN TUYỆT VỜI!

TỪNG BƯỚC MỘT

.01

SƠN GEL EFFECT SỐ 23 & ĐỂ NÓ KHÔ HOÀN TOÀN

.02

NHÚNG QUE TĂM VÀO SƠN & TẠO NHIỀU CHẤM BI NHỎ

.03

.04

CHO CÁC CÁNH HOA XÒE RA SỬ DỤNG SƠN GEL EFFECT SỐ 01 & ĐỂ NÓ KHÔ HOÀN TOÀN

.05

CHẤM THÊM MỘT CHẤM VÀO TRUNG TÂM CÁNH HOA SỬ DỤNG SƠN GEL EFFECT SỐ 05

.06

TẠO 4 CÁNH HOA SỬ DỤNG SƠN GEL EFFECT SỐ 18

.07

.08

VÀ CUỐI CÙNG TẠO ÁNH NHÔM BẰNG GEL EFFECT SỐ 21 & ĐỂ NÓ KHÔ HOÀN TOÀN

.09

LẤY MIẾNG GIẤY NHÔM & CHO 1 SƠN GEL EFFECT SỐ 15 ĐỂ TẠO HÌNH

.10

Theo dõi các lời khuyên mới nhất từ các Youtubers của chúng tôi