Dụng cụ chuyên nghiệp

TEMPERAMATITE DOPPIO

DỤNG CỤ CHUỐT BÚT CHÌ 2 LƯỠI DAO, PHÙ HỢP CHO CẢ BÚT CHÌ THÂN TO VÀ THÂN NHỎ. LƯỠI DAO ĐƯỢC  THIẾT KẾ  SẮC BÉN HOÀN HẢO ĐỂ CÓ THỂ  CHUỐT ĐƯỢC CẢ CHÌ THÂN GỖ VÀ CHÌ THÂN NHỰA. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN: ĐỂ DỤNG CỤ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT, PHẢI LUÔN LÀM SẠCH VỤN TRONG Ổ CHUỐT SAU KHI SỬ DỤNG BẰNG THANH VỆ SINH KÈM THEO.

Theo dõi các lời khuyên mới nhất từ các Youtubers của chúng tôi