Viền Mắt Nước

EYELINER ULTRALINER

Sản phẩm dạng nước cho độ sắc nét cao. Đầu cọ nỉ giúp sử dụng thoải mái, dễ dàng hơn và cho kết quả hòan hảo.

Vẽ dọc theo mí mắt trên đến mi gần nhất có thể. Cho hiệu quả ấn tượng, kéo dài đường vẽ ra góc ngoài của mắt và lên trên một chút. 

Theo dõi các lời khuyên mới nhất từ các Youtubers của chúng tôi