NHIỄM KHUẨN MỸ PHẨM XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?

29 Tháng 10 2014

Trong môi trường chúng ta sống, không khí chúng ta thở, vật thể xung quanh chúng ta, đều có vô số vi khuẩn, nấm mốc, có thể gây nhiễm khuẩn mỹ phẩm trong suốt quá trình sử dụng bình thường. Sự nhiễm khuẩn bởi các vi sinh vật này có thể làm thay đổi tính chất sản phẩm với nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dùng. Và để bảo vệ người tiêu dùng, các loại chất bảo quản với số lượng phù hợp là cần thiết để bảo vệ tính an toàn của sản phẩm.  Từ quan điểm vi sinh, có mối liên hệ giữa loại mỹ phẩm & công thức của nó. Các công thức có thể được phân loại căn cứ vào nguy cơ nhiễm khuẩn của nó: Sản phẩm có nguy cơ cao là các sản phẩm từ nước (dạng nhũ tương, sữa...) Sản phẩm có nguy cơ trung bình là các sản phẩm phấn bởi ví nó có thể hút ẩm & do đó hấp thụ độ ẩm từ môi trường, ví dụ các sản phẩm má hồng, màu mắt... Các sản phẩm có nguy cơ thấp như son môi là do vi sinh vật chỉ có thể sống được trong một thời gian ngắn & không có khả năng nhân lên.