HẠN SỬ DỤNG & HẠN SỬ DỤNG SAU KHI MỞ NẮP (PAO)

29 Tháng 10 2014

Đọc nhãn mỹ phẩm sẽ cung cấp những thông tin quan trọng trong việc sử dụng sản phẩm
Hạn sử dụng
Đây là khoảng thời gian mà trong điều kiện bảo quản thích hợp, có thể sử dụng một cách an toàn & đạt hiệu quả. Thông thường khoảng thời gian này sẽ được ghi bẳng cụm từ "Sử dụng tốt nhất trước..." & theo đó là tháng & năm.Các quy định hiện hành chỉ ra thời hạn sử dụng của mỹ phẩm là trong vòng 30 tháng trở lại & nhất thiết phải được in trên nhãn.

Hạn sử dụng sau khi mở nắp
Là khoảng thời gian sau khi sản phẩm đã được mở nắp có thể sử dụng mà không gây hại gì cho người tiêu dùng. Do sản phẩm sau khi đã mở nắp, việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài sau một thời gian có thể thay đổi các đặc tính của sản phẩm (ví dụ như thay đổi màu sắc hay môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có hại hoạt động)...Biểu tượng rộng rãi được sử dụng để mô tả thông tin này là một hộp sản phẩm được mở nắp gắn liền với thời gian được sử dụng sản phẩm sau khi đã mở ra (con số + M là tháng, ví dụ 12M là 12 tháng).

Để cho rằng một sản phẩm đã hết hạn hay không, cần phải phân tích cảm quan các đặc tính sản phẩm cùng loại, sau đó đánh giá màu sắc, mùi vị & hình thức của nó. Xác nhận mùi của sản phẩm không gây khó chịu hay khác so với tiêu chuẩn, bao bì sản phẩm trong tình trạng tốt & không có sự thay đổi đáng kể so với thông thường (ví dụ như tuýp sản phẩm không bị phồng to hoặc xì hơi như chỉ dấu cho thấy sản phẩm đã bị nhiễm khuẩn).