CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM DEBORAH MIOLANO ĐẾN TỪ ĐÂU?

30 Tháng 10 2014

Nhãn ghi "made in" nhằm xác định nguồn gốc của thành phẩm dưới góc độ thị trường tự do.

Những thông tin này không cần phải báo cho người tiêu dùng vì chất lượng và sự an toàn của sản phẩm được đảm bảo bởi thương hiệu & tên của công ty đó bán sản phẩm đó.

Đối với Deborah Group, tất cả các mã hàng (cả cho các sản phẩm sản xuất tại Ý & sản phẩm sản xuất tại EU hay nằm ngoài EU), được đánh giá đúng quy chuẩn trước khi được đưa vào tiếp thị thông qua các bài kiểm tra khác nhau để kiểm tra độ tương thích với làn da (kiểm tra tìm nguyên nhân gây kích ứng, kiểm tra sử dụng) & kiểm tra vi sinh (nếu có, tùy thuộc vào loại công thức, những xét nghiệm này cũng thực hiện trên từng quy trình sản xuất). Các báo cáo về kiểm nghiệm này cũng sẵn sàng để xuất trình cho các bên có liên quan.