ĐỌC & HIỂU NHỮNG THÔNG TIN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM

27 Tháng 3 2014

 

Thông tin này gồm:
1. Danh sách thành phần (bao gồm cả cảnh báo của các chất được xác định là có thể gây kích ứng);
2. Hạn sử dụng
3. Hạn sử dụng sau khi mở nắp & các cảnh bó khác được quy định bởi luật

1) Danh sách các thành phần trong mỹ phẩm (trước đó được thể hiện bằng từ "ingredients") sẽ liệt kê tất cả các chất hàm lượng cao hơn hoặc bằng 1% & theo thứ tự giảm dần. Các tên thành phần được thể hiện bằng mã quốc tế dựa trên INCI (Danh Mục Quốc Tế Thành Phần Mỹ Phẩm) hợp lệ toàn châu Âu & hầu hết các quốc gia trên thế giới. Danh mục này chủ yếu là bằng tiếng Anh nhưng có vài thuật ngữ tiếng La-tinh (tên thực vật hoặc các dược chất).

2) Hạn sử dụng
Đây là khoảng thời gian mà trong điều kiện bảo quản thích hợp, có thể sử dụng một cách an toàn & đạt hiệu quả. Thông thường khoảng thời gian này sẽ được ghi bẳng cụm từ "Sử dụng tốt nhất trước..." & theo đó là tháng & năm. 
Các quy định hiện hành chỉ ra thời hạn sử dụng của mỹ phẩm là trong vòng 30 tháng trở lại & nhất thiết phải được in trên nhãn.

3) Hạn sử dụng sau khi mở nắp
Là khoảng thời gian sau khi sản phẩm đã được mở nắp có thể sử dụng mà không gây hại gì cho người tiêu dùng. Do sản phẩm sau khi đã mở nắp, việc tiếp xúc với môi trường bên ngoài sau một thời gian có thể thay đổi các đặc tính của sản phẩm (ví dụ như thay đổi màu sắc hay môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có hại hoạt động)...
Biểu tượng rộng rãi được sử dụng để mô tả thông tin này là một hộp sản phẩm được mở nắp gắn liền với thời gian được sử dụng sản phẩm sau khi đã mở ra (con số + M là tháng, ví dụ 12M là 12 tháng).