XƯỞNG VẼ MÀU SẮC

09 Tháng 3 2016

Khai sinh trong những năm đầu thế kỷ 19, Deborah đã sớm dự đoán xu hướng thẩm mỹ người tiêu dùng.
Xu hướng đó đã cung cấp những ý tưởng & hình ảnh hỗ trợ tất cả các yếu tố của marketing hỗn hợp.
Để phát hiện được thị hiếu không ngừng phát triển của thị trường, đặc biệt là mỹ phẩm, hãng đã sử dụng các nghiên cứu & công trình của các viện xu hướng quốc tế có tên tuổi.
Thông tin này được bổ sung bởi các thông tin giám sát nội bộ của các phiên bản & sự kiện, trong các lĩnh vực khác nhau: từ mỹ phẩm đến thời trang & phụ kiện...
Mục đích là để xác định xu hướng thông qua phân tích mục tiêu của đối thủ cạnh tranh, đặt lên hàng đầu "những ý tưởng nổi lên mạnh mẽ của thế giới tiêu dùng".