TRANSITION - MILANO FUORI SALONE 2013

04 Tháng 2 2016

Tuyển chọn bởi cặp thiết kể trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ: Lai Ghép Giữa Kiến Trúc Nội Thất & Thiết Kế là một sự kiện thiết kế được tài trợ bởi các nhà nội thất mà Deborah Milano đã tham gia năm thứ 4. 

Các chủ đề: lai tạo, sự ô nhiễm, các nền văn hóa & vật chất, lai ghép, kết hợp các tính chất khác nhau tạo ra thực thể thứ ba, nghệ thuật.