SUSPENDED COLORS IL PROGETTO NICOLAS

04 Tháng 6 2012

Một không gian lơ lửng trong chuyển động liên tục khi được chạm bởi một cơn gió hay chỉ bởi một người viếng thăm & rằng mỗi người quan sát có thể giải thích theo một cách khác nhau: son môi Deborah Milano được sử dụng để tạo ra khu vườn màu huyền diệu này. Một dự án trên phạm vi rộng mà nhấn mạnh một lần nữa vượt qua những giới hạn hẹp về thẩm mỹ của Deborah Milano để mở ra những cánh cửa mới thay đổi định nghĩa của cái đẹp, độc đáo, chủ quan.