SMALL ARCHITECTURE TRIMARCHI

04 Tháng 6 2012

Java, một đối tượng thiết kế cho trang điểm. Tên của nó gợi lên phong cảnh xa xôi, gợi mở những cảnh quan trừu tượng, tinh khiết & tinh tế như các bề mặt chất lỏng. Nó bao gồm các tham chiếu đến các thế giới tự nhiên, các dạng thức trong hiện tại được chạm trổ bởi thời gian & các tham chiếu  đến kiến trúc hiện đại với các bề mặt táo bạo, lạnh lùng & công nghệ.