DEBORAH ICONS GIOVANNONI

04 Tháng 6 2012

Thiết kế đáp ứng các biểu tượng đáng yêu của cuộc sống hàng ngày. Các hình dạng cơ bản như con bướm hay con rùa trở thành đối tượng mới, để được đánh giá cao bằng mắt hay cái chạm, để lại cho bạn sự vui vẻ khi khám phá ra một bộ sản phẩm trang điểm hoàn chỉnh cho mắt, môi và mặt.