COLOUR DESIGN THE FAKE FACTORY PER DEBORAH MILANO

21 Tháng 1 2013

Tác phẩm được thiết kế bởi The Fake Factory cho Deborah Milano. Mười ba tấm màu sắc khác nhau thể hiện sự đối thoại với kiến trúc hiện có, đưa đến nhận thức mới mẻ về mặt không gian & thời gian.

Một tác phẩm không chỉ trang trí, mà còn về nhận thức, buộc người xem phải đặt bản thân họ theo một cách mới mẻ trước những gì trông thấy.