TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU

02 Tháng 2 2016

Nghiên cứu khoa học đã làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ. Vì vậy, điều quan trọng là việc nghiên cứu vẫn được tiến hành tiếp tục nhằm xác định được các giải pháp đột phá trong việc chẩn đoán sớm, các phương pháp điều trị mới, các loại thuốc mới & cuối cùng là có thể đánh bại căn bệnh ung thư vú.

Để hỗ trợ công việc của các nhà nghiên cứu chuyên về các nghiên cứu chống lại bệnh ung thư vú, Deborah Milano đã quyết định cung cấp một học bổng hàng năm thông qua quỹ Umberto Veronesi cho một nhà nghiên cứu xứng đáng được xác định. Cùng khám phá điều này qua qua các thông báo của dự án Màu Hồng Thì Tuyệt.