DỰ ÁN MÀU HỒNG THÌ TUYỆT

02 Tháng 2 2016

Tại buổi lễ ra mắt kem nền DD Daily Cream, Deboirah Milano đã chọn hỗ trợ dự án Màu Hồng Thì Tuyệt: một dự án gần gũi với tất cả phụ nữ, giúp nâng cao nhận thức phòng bệnh ung thư vú & giáo dục lối sống lành mạnh; cung cấp học bổng để hỗ trợ các nghiên cứu trẻ trong các dự án nghiên cứu về căn bệnh này.
Phòng ngừa, giáo dục & hỗ trợ các nghiên cứu sức khỏe phụ nữ. Vì lý do này nên Deborah Milano đã chọn dự án Màu Hồng Thì Tuyệt.